niedziela, 6 sierpnia 2017

Regina Protmann – konferencja


18 stycznia 2013 roku minęło 400 lat od śmierci Reginy Protmann, założycielki Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny, postaci niezwykle ważnej dla historii regionu Warmii i Mazur. Z tej okazji Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA we współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr św. Katarzyny, Instytutem Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM w Olsztynie oraz Historischer Verein für Ermland, w dniach 17-18 maja 2013 roku organizuje sesję naukową nt.:

Błogosławiona Regina Protmann
i Zgromadzenie Sióstr Św. Katarzyny
– wkład w dziedzictwo kulturowe Warmii.

W sesji wezmą udział przedstawiciele środowisk naukowych (historycznych, teologicznych, kulturoznawczych) z Polski, Niemiec i Włoch oraz liczni zaproszeni goście ze środowisk kościelnych, społeczność lokalna oraz miłośnicy historii Warmii i Mazur. Celem tego projektu naukowego jest spojrzenie na działalność założycielki Katarzynek i samo zgromadzenie na tle przemian kultury renesansowej Europy i jej warmińskiego zakątka.

Sesja jest jednym z elementów obchodów 400-lecia śmierci warmińskiej świętej organizowanych przez samo Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny. Poza sesją planowana jest uroczysta Msza Św. i Oratorium muzyczne poświęcone Reginie Protmann, wystawa pt. Regina Protmann i Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny oraz wydanie i promocja książki o Reginie Protmann.

Obchody mają na celu popularyzację postaci i dzieła Reginy Protmann oraz założonego przez nią Zgromadzenia jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego Warmii. Istotną treścią projektu kulturowego założycielki Katarzynek było jej zaangażowanie na rzecz tych, których współcześnie nazywamy społecznie wykluczonymi. Ważnym aspektem tej aktywności, polegającej na działaniach edukacyjnych, opiece nad chorymi oraz pracy w parafiach, był fakt, że misję tę realizował zakon żeński, co w ówczesnej rzeczywistości społecznej było nową jakością podkreślającą podmiotowość kobiety, zarówno w Kościele, jak i społeczeństwie.

Uważamy, że uniwersalny wymiar realizowanej w wielokulturowym społeczeństwie przez warmińskie Katarzynki misji, zasługuje nie tylko na przywrócenie społecznej pamięci, ale także na popularyzację w naszych skomplikowanych czasach.

ORGANIZATORZY


http://pruthenia.pl/

http://www.katarzynki.org.pl/

http://www.uwm.edu.pl/historia/

http://www.historischer-verein-ermland.de/

KOMITET HONOROWY

http://www.archwarmia.pl/

http://www.uwm.edu.pl/artykul/1529/rektorzy.html

http://pruthenia.pl/reginaprotmann/www.braniewo.plWSPARCIE FINANSOWE

http://wrota.warmia.mazury.pl/

http://fwpn.org.pl/PATRONAT MEDIALNY

http://gosc.pl/

http://olsztyn.radioplus.pl/

http://ro.com.pl/

http://www.tvp.pl/olsztyn