niedziela, 6 sierpnia 2017

Program konferencji "Regina Protmann"

17 maja 2013 r.

9.00
Otwarcie konferencji, Wydział Humanistyczny UWM, Aula Teatralna, ul. K. Obitza 1
JM Rektor UWM, prof. dr hab. Ryszard Górecki,
JE Arcybiskup Diecezji Warmińskiej, ks. dr Wojciech Ziemba,
Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny, S.M. Marietta Olczyk
Przewodniczący obrad: dr hab. Jan Gancewski
9.30
Prorektor UWM prof. dr hab. Grzegorz Białuński, Słowo wprowadzenia
9.40
ks. prof. dr Marek Inglot (Pontificia Università Gregoriana), Powstanie Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. Działalność społeczna Reginy Protmann na Warmii
10.20
dr Hans-Jürgen Karp (Historischer Verein für Ermland), Die Katharinernschwestern im ermländischen Kollektivgedächtnis. Zur Frage der Bedeutung Ermlands für die Identität der Kongregation
11.00
Przerwa kawowa
11.30
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk (UWM Olsztyn), Tło kulturowo-społeczno-historyczne Warmii przełomu XVI/XVII wieku
12.10
ks. prof. dr hab. A. Kopiczko (UWM Olsztyn), Braniewo w okresie powstania zgromadzenia sióstr Katarzynek
12.50
Dyskusja
13.30
Przerwa obiadowa
Przewodnicząca obrad: dr Ewa Gładkowska
15.30
dr Relinde Meiwes (Freiberuflich tätige Historikerin und Autorin), Aufbruch zu neuen Ufern: Die Geschichte der Schwestern von der hl. Katharina vom des Kulturkampfes bis zum Ersten Weltkrieg
16.10
S.M. Magdalena Krebs, (Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny), Najnowsza historia Zgromadzenia sióstr św. Katarzyny
16.50
Dyskusja kończąca obrady
Obchody 400 lecia śmierci Bł. Reginy Protmann
18.30
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, ul. Zamkowa 2
Otwarcie wystawy: Bł. Regina Protmann (1552-1613) i Jej Dzieło. Wkład Sióstr Katarzynek w dziedzictwo kulturowe Warmii

18 maja 2013 r.

9.00
Objazd naukowy dla uczestników sesji: Duchowe i kulturowe dziedzictwo warmińskich Katarzynek. Domy Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Lidzbarku Warmińskim i Braniewie
15.30
Braniewskie Centrum Kultury, ul. Katedralna 9
Promocja książki: S.M. Kamila Leszczyńska CSC, Ks. Dariusz Sonak, Światło, które nie może zagasnąć. Opowiadanie o życiu błogosławionej Reginy Protmann,
17.00
Bazylika Mniejsza św. Katarzyny w Braniewie
Uroczysta Msza św. i Oratorium poświęcone Reginie Protmann,
19.00
Kolacja dla zaproszonych gości

ORGANIZATORZY


http://pruthenia.pl/

http://www.katarzynki.org.pl/

http://www.uwm.edu.pl/historia/

http://www.historischer-verein-ermland.de/