Kontakt

Towarzystwo Naukowe „Pruthenia”
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
10-725 Olsztyn, ul. K. Obitza 1/221

NIP   739-31-85-499
REGON   511322194
KRS   0000017441

Rachunek bankowy:
BNP Paribas
-dla wpłat krajowych-
05 1750 0012 0000 0000 2592 5106

-dla wpłat zagranicznych-
IBAN: PL 05 1750 0012 0000 0000 2592 5106
BIC: RCBWPLPW

Rejestr Stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Olsztynie,
I Wydział Cywilny: Dział A Nr 1085.

Poczta elektroniczna:
towarzystwo.pruthenia@gmail.com

Administrator strony:
Robert Roguszka

https://www.facebook.com/tnpruthenia