Władze Towarzystwa Naukowego Pruthenia

Władze Towarzystwa
Zarząd
Prezydent TN PRUTHENIA
dr Mirosław Hoffmann
Kanclerz TN PRUTHENIA
dr Bogdan Radzicki
Skarbnik TN PRUTHENIA
mgr Szymon Marchlewski

Rada Naukowa:
prof. dr hab. Wiesław Długokęcki
prof. dr hab. Wojciech NowakowskiKomisja Rewizyjna:
dr Alicja Dobrosielska
Monika Sabljak- Olędzka
Paweł Łuszyński

Sąd koleżeński:
dr hab. Dariusz Makiłła
dr Marta Śliwa
dr Seweryn Szczepański
Robert Klimek