piątek, 4 sierpnia 2017

COLLOQUIA BALTICA V

organizator
TOWARZYSTWO NAUKOWE PRUTHENIA

partner
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

miejsce obrad
Sala Posiedzeń Rady Wydziału Humanistycznego
Wydział Humanistyczny UWM ul. K. Obitza 1

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 recepcja / Kawa dla gości

11.00 OTWARCIE KONFERENCJI
Grzegorz BIAŁUŃSKI – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

11.15     Marcin SAŁAŃSKI (UW Warszawa)
Prutheni simplices fuerunt czyli przyczynek do dziejów relacji etniczno-kulturowych w Prusach krzyżackich w XIII-XIV w.

12.15   Seweryn SZCZEPAŃSKI (OBN Olsztyn)
Zmierzch królów – przyczynek do analizy historycznej rozkładu plemiennych struktur społecznych w Prusach (do połowy XV w.)

13.15   Krzysztof KWIATKOWSKI (UMK Toruń)
Elementy bałtyjskie w strukturach militarnych władztwa zakonu niemieckiego w Prusach Dolnych (XIII–XV w.)

14.00 – 15.00 przerwa obiadowa

15.15   Wiesław DŁUGOKĘCKI (UG Gdańsk)
Prusowie na Żuławie Fiszewskiej w XIII – początkach XVI wieku

16.00   Norbert OSTROWSKI (UAM Poznań)
Historia w świetle danych językowych – życie społeczne dawnych Bałtów

17.00     PRZERWA KAWOWA

17.15   Alina KUZBORSKA (UWM Olsztyn)
Litewskie re-konstrukcje pamięci. Teoria bałtyckich korzeni Europy Jurate Statkute de Rosales w powieściach historycznych Jonasa Užurki

18.15   Grzegorz BIAŁUŃSKI, Alicja DOBROSIELSKA, Bogdan RADZICKI (UWM Olsztyn, OBN Olsztyn)
Miedzy tribus a civitas. Ontologia społeczna Prusów w dyskursach historiograficznych

20.15   Wspólna kolacja