sobota, 5 sierpnia 2017

CROSSROADS 2.0

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową podsumowującą udział Towarzystwa Naukowego PRUTHENIA w projekcie CROSSROADS 2.0 finansowanym z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja.

„Klucz do historii kluczem do przyszłego rozwoju turystyki”
Rezultaty badań archeologicznych w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej w Olsztynie w Rzeczpospolitej Polskiej
04-06 Czerwiec 2015 A.D. Olsztyn (Polska)

Obrady plenarne będą się odbywały w Auli Teatralnej Wydziału Humanistycznego UWM, ul. K. Obitza 1, od godz. 9.15 do godz. 19.00


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
może zając klika minut w zależności od prędkości łącza)