piątek, 4 sierpnia 2017

COLLOQUIA BALTICA IV

COLLOQUIA BALTICA IV

INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA
„Od religii tradycyjnych do chrześcijańskiego synkretyzmu przemiany religijności
w kulturze ludów bałtyjskich”

30 marzec – 1 kwiecień 2011 r.

dr Bogdan Radzicki (UWM Olsztyn): Colloquia Baltica IV – wstęp (pdf)

Konferencja podzielona została na trzy zagadnienie wiodące:

30 marca 2011 r.
Referat otwierający:

Sesja: Chrystianizacja – krucjaty, misje i ewangelizacja Bałtów
dr Radosław Biskup (UMK Toruń), Problemy chrystianizacji i ewangelizacji Prusów w świetle rozporządzeń i statutów synodalnych biskupów sambijskich w XIV i XV stuleciu

31 marca 2011 r.

Sesja: „Sacrum” a „teksty” archeologii bałtyjskiej
prof. Vladimir I. Kulakov (Moskwa-Kaliningrad), Kuroński obrządek pogrzebowy w Kaupie na półwyspie sambijskim (pdf)
Sesja: Przestrzeń sakralna
Alicja Dobrosielska (UWM Olsztyn), dr Bogdan Radzicki (UWM Olsztyn): Między Świętym gajem a Rzymem (pdf)

1 kwietnia 2011 r.

Sesja: Religia tradycyjna i jej elementy w dziedzictwie kulturowym Bałtów
Artur Kowalik (UJ Kraków), Zagadka bóstwa Curche (pdf)
prof. Janusz Małłek (UMK Toruń), Ludność staropruska a Reformacja
prof. dr Dalia Kiseliūnaitė (Uniwersytet w Kłajpedzie), Karyna Januszkiewicz-Kukure (Uniwersytet w Kaliningradzie), Pruski cawx, litewski kaukas, kuroński kauks – rozwój mitonimu od pierwszych wzmianek do czasów teraźniejszych (pdf)

Ostateczny program konferencji może ulec nieznacznym zmianom
Konferencja odbędzie się w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2011 r. w
Ośrodku „Galindia – Kraina Alkos” – Iznota koło Mikołajek, woj. warmińsko-mazurskie

Sekretarz konferencji:
Seweryn Szczepański – seweryn.szczepanski@op.pl