piątek, 4 sierpnia 2017

Wulfstan „Przekaz o Słowianach nadbałtyckich”

Wisła zaś jest rzeką bardzo wielką, a nad nią leży kraj Witland i kraj Winedów. Witland należy do Estów6. Wisła zaś wypływa z kraju Winedów, a wpada do morza Estów. A to morze Estów jest najmniej piętnaście mil szerokie. Potem wpada od wschodu Ilfinga do morza Estów, a przy brzegu tego morza leży Truso. I razem wpadają do morza Estów Ilfinga ze wschodu [od kraju Estów], a Wisła z południa z kraju Winedów. Tu zaś Wisła odbiera Ilfindze [jej] nazwę i wpada z [tego] morza na zachód i na północ do morza: dlatego zowie się to [miejsce] Wisłyujście.