piątek, 4 sierpnia 2017

Król Alfred „Opis Germanii i Słowiańszczyzny”

Północni Duńczycy mają na północ od siebie tę samą odnogę morską, którą zowią Morzem Wschodnim. A na wschód od nich mieszka lud zwany Esti, na południe zaś Obodrzyci, Estowie mają na północ od siebie tę samą odnogę morską, co i Winedzi i Burgundowie 13, a na południe od nich mieszkają Hewelanie. Burgundowie mają tę samą odnogę morską na zachód od siebie, a Szwedzi na północ. A ku wschodowi są Sarmaci, a na północ Serbowie.
Szwedzi mają na południe od siebie Estyjską odnogę morską, a na wschód od siebie Sarmatów, a na północ od nich z tamtej strony puszczy jest kraj Kwen, a ku północnemu zachodowi od nich mieszkają Skrid-Finowie, a na zachód Normanowie.