sobota, 5 sierpnia 2017

Świat dawnych Prusów

Nazywali ich ostatnimi poganami Europy – wraz z Litwinami, Łotyszami i paroma mniejszymi plemionami tworzyli grupę językową Bałtów zamieszkującą południowowschodnie wybrzeże Bałtyku. Łączył ich nie tylko podobny język, ale również szereg elementów kultury – wierzeń, stylu życia, sposobów radzenia sobie w niebezpiecznym świecie starożytności i wczesnego średniowiecza. Prusowie – plemiona należące do zachodniej grupy ludów bałtyjskich byli przez blisko 1500 lat gospodarzami ziem zamieszkiwanych współcześnie przez Polaków, Rosjan i Litwinów. Ich życie jako wspólnoty zmieniło się radykalnie wraz z przybyciem na ziemie pruskie rycerzy Zakonu Niemieckiego – starzy Prusowie stali się nowymi Prusakami, tworząc wraz z imigrantami z Niemiec, Polski, Litwy i innych krajów średniowiecznej Europy nowe społeczeństwo.
O dziejach Prusów – ich życiu codziennym, wierzeniach i języku mówiono i pisano przez wieki niewiele, prawie ich zapominając. Zawsze jednak ktoś pamiętał i przypomniał. Dzisiaj o dawnych mieszkańcach tych ziem przypomina szereg różnych lokalnych formalnych i nieformalnych stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych. Wśród nich Towarzystwo Naukowe PRUTHENIA zajmuje miejsce szczególne, skupiając przede wszystkim naukowców zajmujących się dziejami i kulturą Prusów i ludów bałtyjskich, ale także młodych i starszych amatorów, których kultura ta fascynuje.
Bazując na wiedzy i kompetencjach członków naszego Towarzystwa chcemy zaproponować Państwu unikalny cykl spotkań z przeszłością ziem pruskich i życiem ich mieszkańców. Program Świat dawnych Prusów obejmuje:
  • prelekcje multimedialne (45 – 60 min.) poświęcone dziejom plemion pruskich i różnym aspektom ich kultury, takim jak np. gospodarstwo średniowiecznego Prusa; obrzędy; wierzenia; narodziny i śmierć; wojna; dzieje podboju ziem pruskich; rody pruskie; historia archeologii ziem pruskich – zabytki, stanowiska archeologiczne; Wikingowie na ziemiach pruskich; itp. (Listę proponowanych prelekcji znajdą Państwo w załączniku).
  • warsztaty: Świat Prusów zbudowany w glinie, podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z historią i kulturą Prusów (krótka prelekcja – 20 min.), ale będą mogli również np. zbudować z gliny makietę pruskiego grodu, czy osady, wylepić historyczne pruskie naczynia.
  • Program – Prusowie ze wsi Sądyty: to rozbudowany program przygotowany przez rekonstruktorów z Towarzystwa Naukowego na festyny kulturowe i archeologiczne według zasady: poznawanie przez działanie. W przewoźnej pruskiej zagrodzie uczestnicy festynu mogą zapoznać się z wybranymi aspektami życia codziennego średniowiecznych Prusów: 1) temat: naczynia gliniane – obejmuje technologię lepienia naczyń we wczesnym średniowieczu: przygotowanie gliny, kruszywa, lepienie, dekorowanie, suszenie, (pod okiem instruktora, każdy wylepi sobie miseczkę, kubek, albo pruską babę i zabierze ją do domu); 2) temat: kuchnia średniowiecznych Prusów – wspólne przygotowywanie prostych posiłków: zupy, kasze, pieczenie podpłomyków, jajek w popiele, atrakcją szczególną jest gliniany piec, w którym pieczemy chleb mięso i ryby; temat: pruskie wróżby, zielarstwo i tkactwo – te dziedziny życia codziennego dawnych Prusów splatają się ze sobą jak włókna lnu tworzące w sprawnych rękach prządki nić życia. Nasza pruska wróżka jest specjalistką od ziół wszelakich na miłość i dolegliwości żołądka; wywróży przyszłość z piwnej piany, kości czy magicznych korzeni, albo z lotu ptaka; kiedy nie zajmuje się czarami tka na archaicznych tabliczkach krosienkowych;
Szczegóły poszczególnych elementów programu Świat dawnych Prusów znajdą Państwo w załącznikach.

Kontakt z Koordynatorem Projektu:
dr Alicja Dobrosielska, E-mail: dobrosielska.alicja@gmail.com
tel: 504 112 928