sobota, 5 sierpnia 2017

Garnki i inne różności co na polach rosną…

Sławny historyk polski Jan Długosz, żyjący w XV wieku, zamieścił na początku swojego dzieła Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiegokrótki rozdział pt. Dwie rzeczy osobliwe w Polsce, jedną z nich były garnki rosnące na polach:
rosną garnki wszelkiego rodzaju, same przez się, sztuką wyłączną przyrody i bez wszelkiej pomocy ludzkiej, kształtów rozmaitych, podobne do tych, jakie ludziom służą do domowego użycia; słabe wprawdzie i miękkie, dopóki spoczywają w ziemi i w swoich jamach rodzinnych, ale gdy z nich wydobyte, na wietrze albo słońcu stwardnieją dość mocne….
Długoszowe „garnki” rosną do dzisiaj w Olsztynie i jego najbliższej okolicy. Nie wytworzyła ich jednak pracowita matka ziemia, ale dawni mieszkańcy tych ziem, którzy używali ich w swoich codziennych zajęciach, tak samo jako to czyni się po dziś dzień.
„Rosnące garnki” są najczęściej odkrywane przez archeologów podczas badań archeologicznych, chociaż nie tylko. Oczywiście nie tylko naczynia ceramiczne, ale także całe mnóstwo innego rodzaju przedmiotów związanych z życiem codziennym: handlem, rzemiosłem, wojną, życiem i śmiercią. Te najstarsze pochodzą z czasów, kiedy Olsztyna „nie było jeszcze w planach”, te młodsze – nazywamy je zabytkami archeologicznymi – mają zaledwie paręset lat.Odkryciom archeologicznym w naszym mieście, ciekawym zabytkom, historiom i ludziom z nimi związanymi, poświęcony jest projekt Garnki i inne różności co na polach rosną…. Jego celem jest przybliżenie uczniom olsztyńskich szkół archeologicznego dziedzictwa Olsztyna – tego najstarszego i tego nieco młodszego.
Eksperci z Towarzystwa Naukowego Pruthenia podczas spotkań z uczniami opowiedzą o tajemnicach naszego miasta i jego najbliższej okolicy, które udało się odsłonić archeologom na przestrzeni jego historii. Przedstawione zostaną najciekawsze stanowiska archeologiczne od pradziejów po średniowiecze, a uczniowie wspólnie z instruktorami naniosą na plan miasta mapę stanowisk archeologicznych. Podczas prelekcji zaprezentowane zostaną również kopie wybranych zabytków archeologicznych z obszaru miasta.
Program obejmie 10 szkół wszystkich szczebli z terenu Gminy Olsztyn. Zgłoszenie do programu następuje przez formularz zgłoszeniowy. O kwalifikacji szkoły do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Czas jednego spotkania: 45 min. Udział szkoły w programie jest bezpłatny.
Szkoły, które zgłosiły się do udziału w projekcie Garnki i inne różności co na polach rosną…:
  • IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M. B. Bublewicza w Olsztynie, X Liceum Ogólnokształcące
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Olsztynie
  • Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie
 Jednocześnie informujemy, że nadal przyjmujemy zgłoszenia szkół!
 


Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Miasta Olsztyna (Umowa nr: 32/2014)


 Galeria