piątek, 4 sierpnia 2017

W poszukiwaniu końca średniowiecza na Mazurach

mgr Jerzy Marek Łapo

W poszukiwaniu końca średniowiecza na Mazurach. Uwagi na marginesie badań wykopaliskowych na przykościelnym cmentarzu w Węgorzewie (Węgoborku)

1. Rozwój ruralistyczny i urbanistyczny Węgoborka.
2. Lokalne miejsca kultu i pochówków z średniowiecza i początku okresu nowożytnego.
3. Wyniki badań wykopaliskowych na cmentarzu przykościelnym w Węgoborku.
4. Cechy obrzędowości pogrzebowej w Węgoborku w XVII-XIX w. – kontynuacja „archaicznych” tradycji późnośredniowiecznych przynajmniej do początku XVII w.