sobota, 5 sierpnia 2017

KAFU (sprawozdanie)

Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete, wystawy archeologicznej„Neue alte” Quellen in Archäologie Ostpreussens oraz objazdu terenowego Altpreussische Wallburgen und gotische Architektur in Mittelermland.

Wspomniane wyżej przedsięwzięcie badawcze, które odbyło się w dniach 13-16. VI 2012 r. w Olsztynie zrealizowane zostało w związku z dorocznym zebraniem Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa [1]. Spotkanie zorganizowane zostało przez: Towarzystwo Naukowe Pruthenia w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur (dalej MWiM) w Olsztynie, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (dalej UWM) w Olsztynie oraz KAFU.

Po przybyciu uczestników w środę 13. VI odbyło się posiedzenie KAFU oraz uroczysta kolacja powitalna, w której brali udział zarówno członkowie KAFU jak również inni uczestnicy sympozjum oraz wycieczki terenowej.

W czwartek 14. VI, w godz. 9.00 – 18.30 w  Auli Dietrich´ów UWM odbyła się międzynarodowa  konferencja archeologiczna pt. Das neue und das neuste in polnischen archäologischen Untersuchungen der altpreussischen Gebiete. W ramach sympozjum zaprezentowano osiem wystąpień: Dr. Norbert Gossler (Berlin), mówił o: Das Deutsche Forschung Gemeinschaft Projekt Prussia – Die Funde von Unterplehnen (Równina Dolna, pow. Kętrzyn) als Beispiel für die Problematik des Projektes; Dr. Jarosław Sobieraj (Olsztyn) – Lothar Kilian’s „Haffküstenkultur“ and some contemporary interpretations of the ”Rzucewo Culture” phenomenon; Mag. Izabela Mellin-Wyczółkowska, Mag. Mariusz Wyczółkowski (Kętrzyn) – Horse burials from Robawy – new evidence of ritual feasts and sacrificial rites from the late Roman and Migration Period; Mag. Marcin Engel (Warszawa), Mag. Cezary Sobczak (Warszawa) – Not only archaeology. The interdisciplinary researches of multi-culture settlement complex At Szurpiły in Suwałki region; Dr. Wojciech Wróblewski (Warszawa) The Films of the”didaktischen Kollektion” of the former Prehistorical Department of Breslau (Wrocław) University – now in the Archive of Institute of Archaeology, Warsaw University; Mag. Piotr Iwanicki (Warszawa) – Necropolis at Lisy, near Gołdap (Lyssen. Kr. Goldap) in the light of archive studies and modern excavations; Dr. Tomasz Nowakiewicz (Warszawa), Dr. Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz (Warszawa), The Bog Sacrifice at Nidajno Lake – results of investigations in season 2011 und Dr. Marek F. Jagodziński (Elbląg) – Conceptions of localization and investigations Truso in archaeology of East Prussia.

W dniu następnym, czyli 15. VI odbyły się dwa przedsięwzięcia okolicznościowa wystawa archeologiczna oraz objazd terenowy. W godz. 9.00 – 10.30 uczestnicy tego naukowego przedsięwzięcia zwiedzili ekspozycję pt. „Neue alte” Quellen in Archäologie Ostpreussens, która prezentowana była Sali Kromera olsztyńskiego zamku (siedziba MWiM). Po wystawie oprowadzali Dr. Mirosław J. Hoffmann (Olsztyn), Dr. Christine Reich (Berlin) oraz Dr. Jarosław Sobieraj (Olsztyn). Następnie gospodarz zamku, Dyrektor MWiM Janusz Cygański oprowadził gości po gotyckim zamku kapituły i innych ekspozycjach muzealnych.

W godz. 11.00 – 18.00 odbył się objazd terenowy pt. Altpreussische Wallburgen und gotische Architektur in Mittelermland. W trakcie objazdu przemierzono autokarem 151 km. W Barczewie/Wartenburg zwiedzono kościół farny z XV w. oraz więzienie – miejsce uwięzienia i śmierci gauleitera Prus Wschodnich Ericha Kocha/. Następnie w miejscowości Maruny/Kl. Maraunen obejrzano grodzisko pruskie datowane na XI-XIII w. Potem w mieście Jeziorany/Seeburg zwiedzono gotycki kościół św. Bartłomieja z XIV w. oraz relikty gotyckiego zamku biskupiego, a następnie w lesie koło wsi Kikity/Kekitten lustrowano früheisenzeitliche Hügelgräberfeld (V-III)  Jhr. Vor Christi Geburt. Kolejnym punktem objazdu było urokliwe miasto Lidzbark Warmiński/Heilsberg, gdzie uczestnicy wycieczki zwiedzili  gotycki zamek biskupi oraz ważny element fortyfikacji średniowiecznego Heilsberga sog.  Wysoka Brama/Höhe Tor.

Po zakończeniu objazdu naukowego odbyła się uroczysta kolacja, na której organizatorzy pożegnali się z gośćmi, którzy rankiem następnego dnia opuścili Olsztyn.

[1] Komisja o nazwie Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischen Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU) vel (łac.) Concilium ad investigandum collectiones nec non testimonias archaeologicas ad Europam mediam, septentrionalem et orientalem pertinentes utworzona została w 2001 r. w Berlinie z inicjatywy dyrektora Museum für Vor- und Frühgeschichte Staatliche Museen zu Berlin Preussischer Kulturbesitz prof. Willfrieda Menghina, prof. Uniwersytetu Warszawskiego Wojciecha Nowakowskiego oraz dyrektora Römisch-Germanische Kommission we Frankfurcie nad Menem prof. Siegmara von Schnurbeina.
Komisję powołano w celu skoordynowania działań w zakresie prowadzenia studiów nad zbiorami zabytków i zasobami archiwalnej dokumentacji z badań archeologicznych realizowanych do 1945 r. w środkowej i północno-wschodniej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów: Polski, Litwy, Łotwy, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej oraz  – w dalszej perspektywie  – Białorusi i Ukrainy.