sobota, 5 sierpnia 2017

Garnki i inne różności co na polach rosną… – podziękowania

DZIĘKUJEMY
Za udział w projekcie wszystkim uczniom, dyrekcji i nauczycielom ze szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej
Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego
Szkoła Podstawowa nr 32
Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego